این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایزمان استمپترتیب صعودی
۱۷۲.۱۶.۴۷.۲۰۶کلاس های آموزشید, ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ - ۱۰:۴۹
۱۷۲.۳۰.۵.۱۸کلاس های آموزشیپ, ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ - ۰۱:۱۶
adminalborzکلاس های آموزشیس, ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۰۶:۴۷