میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوق دانان استان البرز چقدر می باشد؟

خوب
۶۷% (۱۴ نظرسنجی)
متوسط
۱۴% (۳ نظرسنجی)
ضعیف
۱۹% (۴ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۱