میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوق دانان استان البرز چقدر می باشد؟

خوب
۶۸% (۱۵ نظرسنجی)
متوسط
۱۴% (۳ نظرسنجی)
ضعیف
۱۸% (۴ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۲