میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوق دانان استان البرز چقدر می باشد؟

خوب
۶۳% (۱۵ نظرسنجی)
متوسط
۱۷% (۴ نظرسنجی)
ضعیف
۲۱% (۵ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۴