میزان رضایت مندی شما از سایت بسیج حقوق دانان استان البرز چقدر می باشد؟

خوب
۵۲% (۱۲ نظرسنجی)
متوسط
۲۲% (۵ نظرسنجی)
ضعیف
۲۶% (۶ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۳