درباره ما

سازمان بسیج حقوق دانان استان البرز

آدرس: البرز، کرج، میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار گلزار شهدای چهارصد دستگاه، ساختمان شهیدان بیگی، طبقه اول، سازمان بسیج حقوق دانان استان البرز

شماره تماس: ۰۲۶۳۵۸۲۳۰۴۶

آدرس پست الکترونیکی: alborz.basijlaw@chmail.ir