سازمان بسیج حقوقدانان استان البرز زمینه‌ساز گفت و گوهای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه…

رییس بسیج مداحان استان البرز گفت: مداحان بسیجی این استان در نظر دارند تا با فراخوان پویش «نذر رهایی…

آیا بخشنامه قوه قضائیه در الزام وکلا به ثبت قرارداد حق الوکاله به نفع مردم است؟

رییس سازمان بسیج حقوقدانان استان البرز:

طی پیام های جداگانه

کانون وکلای داداگستری البرز و مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز در 8 آذر 1399 با صدور پیام هایی…

محصولات